Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Bouwnetwerk

bouwnetwerkBouwnetwerk is hét pluriforme vakinhoudelijk netwerk voor succesvolle, hoogopgeleide vrouwen (HBO/WO) die werken aan de gebouwde omgeving. Vrouwen uit alle disciplines uit de bouwwereld (opdrachtgevers en opdrachtnemers) zijn evenwichtig vertegenwoordigd in het netwerk: de architect, de projectontwikkelaar en de aannemer maar ook de jurist, de projectmanager en de beleidsmaker.

Doelstelling

De bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeten, netwerken, leren van elkaar en elkaar stimuleren in (gedeelde) ambities. Lid zijn van Bouwnetwerk levert spin off op voor ieders dagelijkse werk. Binnen het netwerk heerst een open en ontspannen sfeer als het gaat om het delen van kennis en ervaringen in vak en carrière. Het netwerk biedt reflectie. Leden weten elkaar moeiteloos te vinden als het gaat om specifieke vragen en opgaven. Bouwnetwerk staat ook voor het stimuleren van de doorstroom van vrouwen naar de top. Bouwnetwerk staat bekend als een netwerk van leden die mee doen met het debat. Een club van vrouwen met kennis van zaken die gevraagd en ongevraagd haar mening geeft over ontwikkelingen in de bouwbranche en de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

Achtergrond

Bouwnetwerk bestaat sinds 1984. Het bestuur van het Bouwnetwerk bestaat uit de volgende personen: – Roelf Bollen (Op ten Noort Blijdenstein) – Femke Jongsma-de Valck (Kneppelhout & Korthals) – Inez Ligtvoet (Regtop Ligtvoet Architecten) – Eva Hermans (Arcadis) – Maartje Luisman (SVP Architectuur en Stedenbouw) – Claartje Rakestraw (Hogeschool van Amsterdam).

U bent een vrouw. U heeft een afgeronde opleiding op HBO-niveau of hoger met minstens vijf jaar werkervaring na de studie. U werkt op leidinggevend, beleidsbepalend of gelijkwaardig niveau. Het bestuur beoordeelt op basis van deze eisen of u lid kunt worden. We streven naar een netwerk met voldoende variatie in achtergrond, functies en bedrijven. Diversiteit in ons ledenbestand speelt een rol bij de beoordeling van uw aanmelding.

Bijeenkomsten van Bouwnetwerk vinden zes keer per jaar plaats op spraakmakende (project)locaties in het land. Een keer per jaar wordt er een excursie naar het buitenland georganiseerd. Een bijeenkomst staat in het teken van het desbetreffende project, een debat over het project of de projectomgeving én niet in de laatste plaats in het teken van netwerken. De ontmoeting staat centraal. Eens per half jaar vindt een netwerkborrel plaats.

Klik hier om naar de website te gaan.

Loading...