Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA)

logo vereniging vrouwelijke artsen

De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van genderspecificiteit en gezondheidszorg.

Doelstelling

MISSIE EN SPEERPUNTEN

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt

 • De positie van vrouwelijke artsen, door het benutten van talent;
 • De aandacht voor de seksespecifieke geneeskunde, medisch en maatschappelijk

De leden van de VNVA ondersteunen en inspireren elkaar.


Benutten talent vrouwelijke artsen

 • Stimuleren van maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling in combinatie met arbeid en gezin:
  Flexibele werktijden, naschoolse opvang, brede school;
  Goede verzekeringsmogelijkheden voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen;
  Het veranderende beeld van werkende moeder en zorgende vader, etc.;
  Vervanging tijdens zwangerschapsverlof;
  Combinatie (vervolg)opleiding en zwangerschap;
  Privé-werkbalans;
  Persoonlijke ontplooiing.
 • Bevorderen diversiteit in de top: stimuleren aandeel vrouwen in besluitvormende posities;wetenschappelijk en bestuurlijk.


Bevorderen seksespecifieke geneeskunde, medisch en maatschappelijk

 • Aandacht blijven vestigen op verschillen in aard en frequentie van aandoeningen tussen mannen en vrouwen;
 • Streven naar opnemen van seksespecifieke aspecten van de geneeskunde in de eindtermen van de medische (vervolg-) opleidingen;
 • Bevorderen gewenste maatschappelijke veranderingen op grensvlak gezondheidszorg en gender.


Versterken van de VNVA als vereniging

 • Bevorderen van de discussie over actuele onderwerpen tussen en met de leden;
 • Bevorderen contact met jonge artsen;
 • Laagdrempelige toegang creëren tot het netwerk van de VNVA;
 • Jonge artsen betrekken bij bestuurlijke activiteiten;
 • Stimuleren internationale contacten en uitwisseling van kennis, gezamenlijke acties en activiteiten met name met de MWIA.


Achtergrond

6 redenen om nu lid te worden van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen:

 • De VNVA is het netwerk van vrouwelijke artsen.
 • Het lidmaatschap van de VNVA is gekoppeld aan de MWIA – Medical Women International Association.
 • De VNVA versterkt de positie van vrouwelijke artsen.
 • De VNVA biedt mogelijkheden aan tot versterking van persoonlijk functioneren (Kadertraining en leergang Strategisch Leiderschap).
 • Blijf up-to-date door de website van de VNVA www.vnva.nl en krijg toegang tot Kenniscentra (diversiteit in opleiding en loopbaan en evaluatie).
 • Ontvang zes keer per jaar het inspirerende VNVA-magazine VAMP voor vrouwelijke artsen met Power!

Klik hier om naar de website te gaan.

Loading...