Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Vereniging Vrouwennetwerk Amsterdam

vvnaVereniging VrouwenNetwerk Amsterdam. VVNA is een netwerkorganisatie voor vrouwen werkzaam op minimaal HBO denk- en werkniveau, die op eigen wijze iets willen toevoegen aan het professionele en persoonlijke leven van zichzelf en van anderen.

VVNA biedt via netwerkbijeenkomsten en een interactieve website de gelegenheid om kennis en ervaring  te delen met vrouwen uit de regio Amsterdam. Het netwerk is inspirerend en biedt zijn leden (nieuwe) kansen in zowel professioneel als persoonlijk opzicht. Vandaar de missie: “Stimuleren van elkaars professionele en persoonlijke groei met hoofd, hart en ziel”.

Doelstelling

De VVNA wil een bijdrage leveren aan de doorstroom van vrouwen naar hogere posities door middel van verbinding, verbreding en verdieping:

  • verbinding staat voor diversiteit in de meest brede zin;
  • verbreding staat voor samenwerking met andere netwerken;
  • verdieping staat voor inhoudelijk goed georganiseerde netwerkbijeenkomsten onder het motto van ‘halen en brengen’

De VVNA bestaat sinds 1980 en heeft op dit moment ruim zeventig leden. Het is een platform voor vrouwen die elkaar regelmatig in informele sfeer ontmoeten. In de praktijk blijkt juist deze informele sfeer ervoor te zorgen dat ideeën en initiatieven voor activiteiten binnen en buiten de VVNA ontstaan.

Netwerken is halen maar ook brengen. Wij zullen je daarom vragen een actieve bijdrage te leveren aan het netwerk. Actief worden in één van onze commissies of in het bestuur is een uitstekende manier om de vereniging te leren kennen en doelgericht te gaan netwerken.

Achtergrond

De VVNA is een vereniging met leden. De leden installeren op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering een bestuur. Het bestuur bereidt het beleid voor en voert het beleid uit. In de uitvoering wordt het bestuur ondersteund door commissies, die de belangrijkste deeltaken in de vereniging uitvoeren. Als lid van de VVNA word je geacht een actieve bijdrage te leveren aan het netwerk.

Leden van de VVNA werken en denken op minimaal HBO-niveau. Ze functioneren professioneel op hoger management- of stafniveau en hebben tenminste vijf jaar werkervaring. Zij wonen en/of werken in de regio Amsterdam. Enkele voor de VVNA belangrijke steekwoorden zijn: inspiratie, ambitie, authenticiteit, diversiteit en persoonlijke groei.

VVNA-leden zijn vrouwen die het principe van ‘halen en brengen’ onderschrijven en dus bereid zijn om, naast hun gewoonlijk drukke werkkring, actief bij te dragen aan dit netwerk. Dit kan bijvoorbeeld zijn door deelname aan het bestuur, aan een commissie, een werk- of projectgroep en/of door het bijwonen van netwerkbijeenkomsten. De leden zijn bereid hun kennis en vaardigheden niet alleen voor zichzelf te gebruiken, maar ook om deze in te zetten voor anderen.

Voordat je lid kunt worden, heb je een gesprek met iemand van de commissie Leden.

Amsterdam

Klik hier om naar de website te gaan.

Loading...