Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

CMBC Vrouwennetwerk (christelijke grondslag)

cbmcMissie

Zakenmensen helpen Jezus Christus te vinden, tevolgen en te verkondigen.
Onder zakenmensen verstaan we: ondernemers, leidinggevenden met budgetverantwoordelijkheid en vrije beroepsbeoefenaars, met name in de profitsector in Nederland.
Doelstelling
Kernwaarden
Evangelisatie en discipelschapsvorming door:
  • Gebed
  • Toepassen van Bijbelse principes
  • Leven uit een intieme omgang met Christus
  • Aannemen van een dienende houding
  • Ontwikkelen van leiderschap en teambuilding
Dit alles in eenheid met Christus en elkaar.
Achtergrond
Karakter

Het karakter van CBMC Nederland is als volgt te omschrijven:

  • Jezus en de mens staat centraal
  • Levensveranderend
  • Toegewijd, eerlijk en betrokken
  • Gedurfd en vrijmoedig
  • Transparant en persoonlijk

Ondernemers en andere zakenmensen (leiders uit het bedrijfsleven met budgetverantwoordelijkheid en vrije beroepsbeoefenaars) die de geloofsbasis en missie van CBMC onderschrijven.

Klik hier om naar de website te gaan.