Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

EZVN Etnische Zakenvrouwen Nederland

ezvnDe stichting Etnische Zakenvrouwen Nederland (EZVN) beoogt met het creëren van een platform voor de Etnische zakenvrouwen in Nederland, de krachten te bundelen teneinde hen te stimuleren in hun ondernemerschap door middel van effectiever gebruik te maken van eigen, maar ook bestaande en nieuwe netwerken. Hiermee creëert zij tevens een centraal  en deskundig aanspreekpunt voor overheid, werkgevers- en werknemers- en zusterorganisaties in binnen – en buitenland.

Doelstelling

De EZVN gaat er daarbij vanuit dat er veel meer economisch potentieel onder Etnische vrouwen bestaat. Door het creëren van positieve rolmodellen en deze ook zichtbaar te maken zal herkenbaarheid niet alleen kunnen leiden tot ontwikkeling van ondernemerschap, maar ook het aantal vrouwelijke managers op hoge positie en besturen zal toenemen. Daarbij is vooral de onafhankelijkheid die d.m.v. het ondernemerschap en het hebben van goede carrière- perspectieven verkregen wordt, van groot belang voor de positie van Etnische vrouwen in het algemeen.

Achtergrond

Op 5 April 2009 is de business club Etnische Zaken Vrouwen Nederland, EZVN , opgericht om het ondernemerschap van zwarte vrouwen een nieuwe impuls te geven. Die oprichting had een gedegen voorbereiding, vanwege de steeds groeiende vraag van ondernemers naar een platform van gelijkgestemden.  Met een netwerkbestand van meer dan 5.000 leden, tracht de EZVN samen met de EFBWBO aan te haken bij Europeese ontwikkelingen met het doel de zwarte zakenvrouw te organiseren, teneinde kennisuitwisseling en economische groei te realiseren in Nederland.

Het leden netwerk van de EZVN telt in Nederland een kleine 850 vrouwelijke deelnemers uit het hele land.

Klik hier om naar de website te gaan.