Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

FNV Vrouwenbond

fnvDe FNV Vrouwenbond maakt zich sterk om de positie van vrouwen te verbeteren. We bieden informatie over werk en inkomen en organiseren informatieve en leerzame symposia, workshops, trainingen, intervisiegroepen en buurtbijeenkomsten waar je aan mee kunt doen. Ook is de FNV Vrouwenbond een podium voor vrouwen die ervaringen met elkaar willen delen over hun werk en hun leven. Dat doen we met themabijeenkomsten en netwerken. Geloof in je eigen kracht vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Je kunt veel meer dan je denkt, soms heb je alleen een klein zetje nodig. En dat zetje geven wij graag in de vorm van onze activiteiten. De bond heeft een eigen kwartaalblad, het FNV VrouwenMagazine.

Doelstelling

De Bond streeft naar verbetering van de inkomens- en arbeidsmarktpositie, de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorzieningen van en voor vrouwen en naar herverdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen vrouwen en mannen. Dit betekent onder andere streven naar: a. verwezenlijking van het recht van ieder op arbeid, die zoveel mogelijk aansluit bij ieders persoonlijke belangstelling en capaciteiten; b. volledige financiële zelfstandigheid en zorgzelfstandigheid van iedereen, zo mogelijk via betaalde arbeid of bij het ontbreken daarvan door een individuele volwaardige uitkering; c. herverdeling en gelijke waardering van onbetaalde en betaalde arbeid en de maatschappelijke erkenning van onbetaalde zorgarbeid; d. verwezenlijking van de mogelijkheden voor ieder van een op zijn of haar leven afgestemde dagindeling en de daarbij horende voorzieningen; e. een rechtvaardige verdeling van inkomen en een goed stelsel van sociale zekerheid; f. het doorvoeren van aspecten van gender en diversiteit in beleidsvorming en beleidsuitvoering bij de vakbeweging en de overheid.

Achtergrond

De FNV Vrouwenbond maakt als vakbond deel uit van de FNV. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ook daar aandacht voor vrouwenzaken blijft. Verder geven we door lobby en acties politieke partijen suggesties om verbeteringen voor vrouwen te realiseren.

Vrouwen van alle leeftijden die hun ervaringen met andere vrouwen willen delen over hun werk en inkomen en het belangrijk vinden lid te zijn van een organisatie die voor hun belangen opkomt en zich inzet voor economische zelfstandigheid en een goede combinatie van arbeid en zorg.

Naritaweg 10 Amsterdam

Klik hier om naar de website te gaan.