Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

GAIA, netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen

gaiaAardwetenschappen
GAIA is een netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen. GAIA biedt vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse een mogelijkheid tot ontmoeting en netwerken en wil deze vrouwen ondersteunen in hun (loopbaan)ontwikkeling. GAIA zal in dialoog met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage trachten te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen te verwezenlijken.

Doelstelling

De algemene doelstelling van GAIA is belangenbehartiging van vrouwen in de aardwetenschappen, teneinde gendergelijkheid te verwezenlijken.

Visie
GAIA verstaat onder gendergelijkheid de situatie waarin vrouwen gelijke kansen in en toegang hebben tot het aardwetenschappelijk speelveld. Dit gaat verder dan het nastreven van een bepaalde getalsmatige verhouding tussen mannen en vrouwen die de opleidingsuitstroom weerspiegelt, maar behelst ook de cultureel-sociale normen en waarden waaronder men functioneert. Een diverse en gendergelijke werkomgeving, die zowel door mannen als vrouwen aantrekkelijk wordt gevonden, draagt bij tot een creatieve en innovatieve organisatie die beter op de maatschappij aansluit.

Achtergrond

GAIA is opgericht op 9 december 1998. De aanleiding voor de oprichting was dat hoewel het percentage vrouwelijke afstudeerders in de aardwetenschappen sinds de jaren 80 aanzienlijk was gestegen (ca. 30%), het percentage vrouwen werkzaam in het bedrijfsleven en in de aardwetenschappelijke instellingen daar sterk bij achter bleef (slechts 5 tot 15%). Daar is nu enige verandering in gekomen maar de scheve ontwikkeling is nog steeds een feit. Ook dringen vrouwen nauwelijks door tot leidinggevende posities. Na aanleiding van deze constatering heeft GAIA een Loopbaanonderzoek  uitgevoerd dat heeft geleid tot het opzetten van het GAIA Ambassadeursnetwerk (GAN), waarbij GAIA samen met werkgevers en onderwijsinstellingen een bijdrage trachten te leveren aan het realiseren van een meer diverse en gendergelijke werkomgeving met als doel een betere benutting van het vrouwelijk potentieel in de aardwetenschappen te verwezenlijken.

De doelgroep van GAIA zijn alle vrouwen met een aardwetenschappelijke achtergrond, loopbaan of interesse. Onder de aardwetenschappen vallen onder andere de werkvelden geologie, fysische geografie, hydrologie, geochemie, geofysica, technische aardwetenschappen, bodem water en atmosfeer, bodemkunde en milieuwetenschappen. Onze leden werken voor onder andere universiteiten en onderzoeksinstituten, adviesbureaus en groot technologische instituten (GTI’s), in grondstoffen en energie, bij regionale en landelijke overheden of zijn student.

Nederland

Klik hier om naar de website te gaan.