Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

IWFT Gender & Religie

iwftIWFT Vrouwennetwerk Theologie is een landelijke organisatie van en voor:

  • studentes theologie
  • docentes theologie
  • onderzoeksters theologie
  • vrouwen werkzaam op kerkelijk en/of maatschappelijk terrein voor wie het vrouwennetwerk theologie van belang is

Het IWFT Vrouwennetwerk Theologie biedt een plaats waar theologisch geschoolde of zich scholende vrouwen elkaar kunnen ontmoeten voor uitwisseling, ondersteuning en stimulering.

Doelstelling
Doel:

  • de ontwikkeling van vrouwenstudies theologie binnen en buiten de universiteit bevorderen
  • kritisch reflecteren op machtsverhoudingen in kerkelijke en maatschappelijke structuren
  • de posities van theologes binnen de diverse werkvelden versterken

Klik hier om naar de website te gaan.