Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Letteren Vrouwen Netwerk RUG

RUG

Wat is Letteren Vrouwen Netwerk (LVN)?

Het LVN is een netwerk van vrouwelijke medewerkers (OBP, WP, promovendi en bursalen) aan de Faculteit der Letteren van de RuG.
Het netwerk is in 1997 opgericht en beoogt een forum te bieden voor alle emancipatievraagstukken.

Activiteiten LVN:

  • discussielijst
  • workshops, lezingen, trainingen
  • overleg met het Faculteitsbestuur
  • enquêtes
  • algemene ledenvergadering


Doelstelling

1. Professionalisering van vrouwen

Het verhogen van kennis en vaardigheden van vrouwen met betrekking tot hun rechten als werknemer (werkomstandigheden, verlofregelingen, et cetera), hun carrièreplanning, het verwerven van onderzoeksgelden, contacten met landelijke en internationale netwerken, enz.

2. Bestuurlijk overleg over de positie van vrouwen

LVN is een gesprekspartner voor het Faculteitsbestuur over evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in commissies, besturen en hogere management- en obp-functies.

3. Het creëren van mogelijkheden tot betere samenwerking tussen vrouwen

Daarbij gaat het vooral om samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en bestuur. Het LVN kan vrouwen attenderen op onderzoeksprojecten en zelfs voordragen voor benoemingen in sollicitatiecommissies en dergelijke.

Klik hier om naar de website te gaan.