Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Netwerk Vrouwen FNV

Wie zijn wij

Netwerk vrouwen FNV bestaat vanaf 7 maart 2013. Het Netwerk Vrouwen FNV is het netwerk van vrouwelijke leden die zich sectoroverstijgend willen verenigen en verbinden binnen FNV. Verder zet het Netwerk zich in samen met andere vertegenwoordigers uit de sectoren voor vakbondsthema’s die voor vrouwen extra van belang zijn. Wij maken ons hard voor een betere combinatie van arbeid en zorg, loopbaanontwikkeling, het slechten van het glazen plafond, het beter regelen van de kinderopvang voor hun kinderen, echte banen en meer.

Uitgangspunten

De FNV hecht veel belang aan vernieuwing langs een aantal lijnen: vernieuwing van de verenigingsstructuur, activerend vakbondswerk en een herkenbare en zichtbare bond, dichtbij leden. Met het Netwerk Vrouwen FNV wordt hieraan een concrete bijdrage geleverd.

De FNV wil vrouwen aan zich binden en hun ervaringen en kennis benutten. Daarbij  gebruik makend van vernieuwende organisatievormen naast het sectoraal georganiseerde vakbondswerk.

Het Netwerk Vrouwen FNV biedt vrouwen de mogelijkheid om met andere vrouwen ervaringen en kennis te delen en gezamenlijk in actie te komen om hun positie te verbeteren.

Netwerken is een methode van activerend vakbondswerk die is gebaseerd op actieve participatie met als doel om als krachtige vakbeweging Gewoon Goed Werk voor iedereen te realiseren.

Het Netwerk Vrouwen FNV is het netwerk van vrouwelijke leden die zich sectoroverstijgend willen verenigen en verbinden binnen FNV.

Ben je lid van FNV dan mag je gratis lid worden van Netwerk Vrouwen FNV. Ben je FNV lid en wil je je aansluiten bij het netwerk?Meld je aan door een mail te sturen naar netwerkvrouwenfnv@gmail.com met uw naam, adres, sector en lidnummer.

Flevoland

Klik hier om naar de website te gaan.