Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

NVR Nederlandse Vrouwen Raad

Waarom de NVR?
Voor de wet zijn mannen en vrouwen in Nederland gelijk. Maar hoe zit ‘t in de praktijk? Vrouwen krijgen, ook in Nederland, nog steeds niet altijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk als mannen. In de top van bedrijven en politieke besturen zijn vrouwen nog altijd in de minderheid. Een groot aantal vrouwen is nog niet economisch zelfstandig en daardoor kwetsbaar. Het aantal meldingen van huiselijk geweld is nog schrikbarend hoog. Duidelijke voorbeelden die aantonen dat er nog een wereld te winnen is.

Wat is de NVR?
Vrouwen blijven zich daarom inzetten voor verbetering van de positie van vrouwen. Zij bundelen hun kracht in vrouwenorganisaties. Een groot aantal van die vrouwenorganisaties is aangesloten bij de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR). Op dit moment telt deze koepel maar liefst 50 vrouwenorganisaties met zeer uiteenlopende achtergrond. En er komen steeds nieuwe lidorganisaties bij. Het geschat bereik van de Nederlandse Vrouwen Raad is circa 1 miljoen vrouwen. Dat maakt de NVR een sterke verbindende speler in de belangenbehartiging bij politiek en overheid als het gaat om de rechten en participatie van vrouwen.

De Nederlandse Vrouwen Raad bestaat al sinds 1898, en bruist nog steeds van energie. Zeker in deze tijd waarin de overheid allerlei taken en verantwoordelijkheden teruggeeft aan de burger hebben maatschappelijke organisaties een belangrijke rol. Niet alleen om een grotere burgerparticipatie te realiseren, maar ook om informatie vanuit de samenleving terug te brengen naar de overheid.

Bureau Nederlandse Vrouwen Raad
Laan van Meerdervoort 70
2517 AN Den Haag

E-mail : info@de-nvr.nl

Klik hier om naar de website te gaan.