Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Platform ZijN

Logo ZijNPlatform ZijN, het Vrouwen Platform van Nederland is voortgekomen uit een samenwerkingsverband tussen zeven lokaal opererende stichtingen.
ZijN streeft naar een gelijkwaardige samenleving. In Nederland is iedereen voor de wet gelijk. De praktijk wijst echter uit dat gelijke kansen voor iedereen nog niet vanzelfsprekend is. ZijN gelooft dat een cultuuromslag nodig is om deze ongelijkheid op te heffen. ZijN ziet daarin een sleutelrol voor de vrouw weg gelegd.

Doelstelling
Het creëren van een gelijkwaardige samenleving. Een samenleving waarin (keuze)vrijheid, rechtvaardigheid en autonomie vanzelfsprekend zijn.

Achtergrond
Platform ZijN is ontstaan vanuit de gedachte dat de vrouw een cruciale rol speelt in het positief beïnvloeden van de samenleving. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat het opleiden van een vrouw betekent dat je niet alleen een vrouw opleidt maar ook haar gezin en haar hele omgeving. Zij is daarmee een belangrijke, maar vaak onderschatte schakel naar de samenleving als geheel.

Multi-etnisch opgeleide vrouwen, startend of re-integrerend op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Platform ZijN is een overkoepelende organisatie opererend vanuit Amsterdam. De 7 lokale organisaties zijn verspreid over het land; Rosarium (Rotterdam), Camellia (Amsterdam), Impress (De Haag), Acacia (Deventer), Orchidee (Tilburg), Pearl (Utrecht) en Vrouwelijke Professionals (Arnhem).

Klik hier om naar de website te gaan.