Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant

Onze visie

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant is een stichting, die zich ten doel stelt de samenwerking te bevorderen van de aangesloten vrouwenorganisaties. Vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid  wil de Provinciale Vrouwenraad de deelname van de vrouw in alle facetten van de samenleving stimuleren; dit met inachtneming van het eigen karakter en de zelfstandigheid van de organisaties.

De PVR brengt gesignaleerde knelpunten met kracht onder de aandacht van de overheid en/of instellingen die mee kunnen werken aan een oplossing.

Historie

De Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant (PVR) is opgericht tijdens de emancipatiegolf in 1975, het Jaar van de Vrouw. De overheid subsidieerde emancipatie-activiteiten voor vrouwenorganisaties en vrouwengroepen.

In de meeste provincies van Nederland is er een Provinciale Vrouwenraad actief. In 1975 werd de Provinciale Vrouwenraad Noord-Brabant opgericht en heeft zich geleidelijk aan uitgebreid tot een organisatie, waarbij 12 vrouwenorganisaties zijn aangesloten. Vrouwenorganisaties met een algemene, levenbeschouwelijke en/of politieke visie, hebben bij de PVR een plaats gevonden om met elkaar – met respect voor eigen identiteit – te werken aan het gemeenschappelijk belang.

De PVR had in de begintijd grote bevoegdheid en beheerde de provinciale subsidie die gebruikt werd voor het organiseren van cursussen en trainingen. De subsidie bedroeg circa f 450.000,-. De PVR had een eigen kantoor en een eigen beleidsmedewerker, die grote zeggenschap had in het programma. Daarnaast was er ondersteuning van een professioneel secretariaat. Beide medewerksters waren in dienst voor circa 30 uur per week.

In het begin van de jaren tachtig traden KVO en KVB uit de PVR.  De grootte van de organisaties en de geringe invloed op het beleid van de PVR, speelden hierbij een rol. Bij de wijziging in het beschikbaar stellen van subsidie,door de Provincie, die de HEI-operatie werd genoemd (Herstructurering Externe Instellingen) moesten KVO en KVB ook subsidie inleveren, net als de PVR.

De structuur van het Algemeen Bestuur van de PVR is hetzelfde gebleven. Veel van de cursussen en trainingen, die de PVR organiseerde, lagen op het terrein van emancipatie, assertiviteit, conflictbeheersing. Ook organiseerde de PVR gespreksgroepen voor vrouwen.

De plaats van de Plaatselijke Vrouwenraden in de PVR heeft in het verleden geleid tot veel discussie. De huidige commissie Plaatselijke Vrouwenraden is ontstaan uit een groep vrouwen, die contacten onderhield met de Plaatselijke Vrouwenraden. De voorzitter van de contactgroep Plaatselijke Vrouwenraden heeft zitting in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur.

Na 30 jaar is de Provinciale Vrouwenraad een eigentijdse en dynamische vrijwilligersorganisatie.

Noord-Brabant

Klik hier om naar de website te gaan.