Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
ROGIAD Vereniging voor jonge ondernemers Rotterdam
rogiad

Doelstelling

Missie

Ondernemers Vereniging ROGIAD is belangenbehartiger, klankbord, platform en dienstverlener voor enerzijds de leden (c.q. ondernemers) van de vereniging, en anderzijds de (lokale) overheden en overige organisaties. ROGIAD draagt zorg voor de participatie van ondernemers in de (stedelijke) structuren en heeft oog voor maatschappelijke problemen.

Tevens zal ROGIAD de kwaliteit en kwantiteit van het ondernemerschap structureel verbeteren, het maatschappelijk verantwoord en ethisch ondernemerschap benadrukken, onder andere in samenwerking met overheden en overige organisaties.

Visie

ROGIAD streeft ernaar dat ethisch bewuste ondernemers binnen een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat zichzelf én hun ondernemingen zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen ontwikkelen. Van deze ondernemers mag men, naast het streven naar een optimale winst, verwachten dat zij hun verantwoordelijkheid kennen ten opzichte van de samenleving.

Kernwoorden:

  • Gunstig ondernemersklimaat
  • Kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
Elke ondernemer die zijn of haar toekomst zo veel mogelijk zelf in de hand wil hebben en zich zo goed mogelijk wil voorbereiden op de gevaren en uitdagingen van de steeds complexer wordende ondernemingsomgeving.
Rotterdam
Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Rotterdam?