Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

SIVE

 

SIVE gaat voor participatie, integratie en emancipatie van vrouwen!

SIVE is een organisatie voor alle vrouwen in Enschede en omgeving.

SIVE wordt gemiddeld door 5.300 vrouwen jaarlijks bezocht. Dit zijn vrouwen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud(er), meer of minder opgeleid, religieus en niet religieus, alleenstaand of met een partner of gezin, werkend en niet werkend. Zij participeren soms in wekelijkse cursussen of activiteiten en/of in projecten of in reguliere activiteiten c.q. workshops.

SIVE is een non profit organisatie.

SIVE levert sinds 1991 een actieve bijdrage aan de participatie, emancipatie en integratie van vrouwen met respect voor de culturele identiteit. (Alle vrouwen zijn welkom bij de activiteiten)

 

SIVE ziet als taak

  • activiteiten en projecten te organiseren rond de thema’s van participatie en emancipatie
  • aan te sluiten bij de vragen en behoeften van een brede en gevarieerde groep vrouwen in Enschede en omgeving
  • het lokaal organiseren van themadagen, discussiebijeenkomsten en werk conferenties rond actuele onderwerpen
  • Samenwerking met lokale organisaties om actieve participatie van vrouwen te bevorderen en ruimten te beheren voor de activiteiten van vrouwenorganisaties;
  • het begeleiden van de vrijwillige inzet

SIVE is stevig verankerd in Enschede en werkt lokaal samen met partners op het gebied van emancipatie, educatie, arbeid en welzijn.

SIVE heeft zich geconformeerd aan de Solidariteit conferentie:

Als maatschappelijke organisatie maakt SIVE daarvan deel uit. Het doel van dit landelijke initiatief is om maatwerk te leveren in de dienstverlening aan de burger en een nog sterkere samenwerking te creëren in vooral de uitvoering van het armoedebeleid

Dit zijn vrouwen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud(er), meer of minder opgeleid, religieus en niet religieus, alleenstaand of met een partner of gezin, werkend en niet werkend.

info@sive.nl
053-4347442
Pijpenstraat 15
7511 GM Enschede

Klik hier om naar de website te gaan.