Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Soroptimisten Mosaïk Limburg

logo

Wij steunen afwisselend regionale, nationale en internationale projecten. Daarvoor organiseren we grotere actviteiten zoals een film- en een opera avond, waarvan de opbrengst bedoeld is voor het project. Ook kleinschalige bijeenkomsten organiseren we om ons project onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Dit jaar steunen we het project Women’s Alliance of Ladakh. Hierbinnen zijn verschillende programma’s waarmee de positie van vrouwen en kinderen in Ladakh wordt versterkt. Een van onze leden is nauw verbonden aan dit project en is vanuit persoonlijke betrokkenheid naar Ladakh geweest om de vorderingen van het project ter plekke te volgen.

Doelstelling

Maandelijks komen wij als club bij elkaar voor de ledenvergadering, die wordt vooraf gegaan door een gezamenlijke maaltijd. De leden van de club Mosaik Limburg vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor intern netwerken, kennisuitwisseling en het elkaar beter leren kennen. Dit jaar staat het programma dan ook in het teken van ‘Aandacht, Inzicht en Betrokkenheid’.

De club

De club telt 40 leden afkomstig uit de regio Noord- en Midden-Limburg. Wij zijn een actieve club van jong en oud, die veel onderneemt, organiseert, wil samenwerken en naar buiten treden. Een kleurrijk gezelschap van vrouwen, werkzaam in uiteenlopende beroepen. Het Limburgse landschap van Moeder Maas verbindt ons. Dit verklaart de naam van onze club: Mosaïk

Er zijn nu 40 leden.

Limburg Midden

Klik hier om naar de website te gaan.

Of ga naar hun facebook pagina.