Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

UVON Noord Brabant

logo_uvonnb

De UVON Noord-Brabant is een zakelijk netwerk van ongeveer 75 ondernemende vrouwen in de regio Noord-Brabant. Binnen dit netwerk leggen zakenvrouwen contacten en wisselen zij kennis en ervaring uit.

De UVON-Noord-Brabant is een vereniging die streeft naar een zo divers mogelijke samenstelling en naar een evenwichtige verhouding tussen ondernemers met personeel en ondernemers zonder personeel.

Daarnaast kent de UVON mentees. Met ons Mentor Mentee Programma ondersteunt een UVON-mentor een mentee bij een vraag, die betrekking heeft op de ontwikkeling van de mentee als ondernemer in de eerste 3 jaar van haar bedrijf.

Doelstelling

De UVON Noord-Brabant is een dynamisch en actief netwerk van tientallen vrouwelijke professionals met een eigen bedrijf en enkele managers met een functie op directieniveau. De UVON Noord-Brabant biedt onderlinge contacten, inspiratie en ontspanning. Via netwerkbijeenkomsten en een interactieve website biedt de UVON Noord-Brabant haar leden kansen in professioneel en persoonlijk opzicht.

Netwerken bij de UVON Noord-Brabant betekent het uitwisselen van kennis en ervaring en een stimulans in persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. UVON-leden zijn vrouwen die het principe van ‘halen en brengen’ onderschrijven en dus bereid zijn om naast hun drukke werkzaamheden actief bij te dragen aan het netwerk. Zij willen hun kennis en vaardigheden met anderen delen en mede daardoor bijdragen aan een beter arbeidsklimaat voor vrouwen.

Achtergrond

De UVON, de Unie van Vrouwelijke Ondernemers Nederland, is het grootste netwerk in zijn soort en bestaat al meer dan 60 jaar. De UVON is direct na de Tweede Wereldoorlog opgericht door vrouwen die, vaak noodgedwongen, het bedrijf van hun man alleen wilden voortzetten.

De UVON is een landelijk netwerk met 6 regionale verenigingen. Daarvan heeft de UVON Noord-Brabant de meeste leden.

UVON-leden zijn vrouwen die het principe van ‘halen en brengen’ onderschrijven en dus bereid zijn om naast hun drukke werkzaamheden actief bij te dragen aan het netwerk. Zij willen hun kennis en vaardigheden met anderen delen en mede daardoor bijdragen aan een beter arbeidsklimaat voor vrouwen.

De bijeenkomsten vinden op verschillende plaatsen in de provincie Noord-Brabant plaats; we zijn wat dat betreft een rondreizend ‘circus’.

Klik hier om naar de website te gaan.