Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA)

logo vereniging vrouwelijke artsen

De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van genderspecificiteit en gezondheidszorg.

 

Missie van de VNVA

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen versterkt:

 • de positie van vrouwelijke artsen, door het benutten van talent;
 • de aandacht voor de gendersensitieve geneeskunde, medisch en maatschappelijk;
 • de leden van de VNVA door elkaar te ondersteunen en te inspireren. Speerpunten van de VNVA

 

Speerpunten van de VNVA

Het bevorderen van de positie van vrouwelijke arts, o.a. door benutten van talent
Stimuleren van maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling in combinatie met arbeid en gezin, door:

 • Flexibele werktijden, naschoolse opvang, brede school;
 • Goede verzekeringsmogelijkheden voor zwangerschapsverlof voor zelfstandigen;
 • Het veranderende beeld van werkende moeder en zorgende vader, etc.;
 • Vervanging tijdens zwangerschapsverlof;
 • Combinatie (vervolg)opleiding en zwangerschap;
 • Privé-werkbalans;
 • Persoonlijke ontplooiing.


Bevorderen diversiteit in de top:

 • stimuleren aandeel vrouwen in besluitvormende posities; wetenschappelijk en bestuurlijk.


Het bevorderen van deskundigheid in seksespecifieke geneeskunde

 • Aandacht blijven vestigen op verschillen in aard en frequentie van aandoeningen tussen mannen en vrouwen;
 • Streven naar opnemen van seksespecifieke aspecten van de geneeskunde in de eindtermen van de medische (vervolg-) opleidingen.


Het bevorderen van gewenste maatschappelijke veranderingen op het grensvlak van gender en gezondheidszorg

 • Embryoselectie, abortus, cosmetische chirurgie;
 • Huiselijk geweld, zorg voor illegalen, risico uitstel zwangerschap.

 

Achtergrond

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) heeft als missie het inspireren en ondersteunen van vrouwelijke artsen om mede daardoor hun positie te versterken, het stimuleren van de gewenste maatschappelijke veranderingen en de aandacht vestigen op gendersensitieve geneeskunde. Dit alles gebeurt middels symposia, trainingen en overleg met relevante partijen verspreid over het hele land.

De VNVA vormt al 85 jaar een stevige achterban, een netwerk voor iedere vrouwelijke arts.

Wat heeft de VNVA jou te bieden:

 • De VNVA is hét netwerk van vrouwelijke artsen – Versterken van de positie van vrouwelijke artsen
 • Carrièreboost Symposium – Tips en trics voor beginnende artsen
 • Corrie Hermannprijs Symposium – Focus op gendersensitieve geneeskunde
 • Netwerk van Professionele coaches
 • Laagdrempelig advies van een specialist – VNVA Mentor
 • Deelnemer aan de Zorginnovatiereis – Bestuurders in de zorg over de zorg in Nederland
 • Best practices Zwangerschapsregelingen – Handvatten waar jij je voordeel mee kunt doen
 • Feiten en cijfers (vrouwelijke) artsen – Beeldvorming en inzicht en toegang tot Kenniscentra
 • Digitale VNVA Nieuwsbrief – rolmodellen, achtergrondinformatie, gender and health, etc.
 • Lidmaatschap van de VNVA is gekoppeld aan de MWIA – Medical Women International Association

Postbus 432
4200 AK Gorinchem
The Netherlands

E-mail: vnvamail@vnva.nl
Telefoon: 0183 646 300

Klik hier om naar de website te gaan.