Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
VIB Stichting Vrouw In Bedrijf
Vrouwen_In_BedrijfVrouw in Bedrijf is een netwerk van vrouwelijk ondernemers in Zuid-Kennemerland en omstreken die elkaar ondersteunen, inspireren en stimuleren bij hun persoonlijke, professionele en zakelijke ontwikkeling als ondernemer.

 

 

Doelstelling

Ondersteuning, inspiratie en stimulans bij de ontwikkeling en groei van de eigen onderneming van de leden: dat is de rode draad in de activiteiten die ViB organiseert voor de aangesloten ondernemers. Kenmerk van ViB-vrouwen is dat kwaliteit, maatwerk en persoonlijk contact met klanten en/of opdrachtgevers hoog in hun vaandel staan.

Achtergrond

Omdat er onder ViB-vrouwen een grote variëteit aan wensen en behoeften bestaat, organiseren wij uiteenlopende activiteiten. Op dit moment zijn dat vooral maandelijkse thema-avonden, waarbij er volop gelegenheid is tips en ervaringen uit te wisselen, het eigen bedrijf te presenteren en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. In de komende tijd zullen we meer activiteiten organiseren die gericht zijn op professionele en zakelijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn intervisiegroepen en workshops over bedrijfsmatige onderwerpen. Ook zullen we de website verder uitbouwen zodat deze nog meer kan dienen als een nuttig en volledig platform voor en door ViB-vrouwen.

Een netwerk groeit en bloeit juist dóór de leden. Wij zijn daarom een netwerk waaraan de aangesloten ondernemers actief bijdragen en waarvoor zij zich actief inzetten. Iedereen draagt vanuit haar vakmanschap, kennis en enthousiasme naar vermogen bij. Met elkaar zorgen wij er zo voor dat er een breed palet aan ontmoetingen en bijeenkomsten wordt georganiseerd. We kiezen daarbij voor een organisatievorm die actieve betrokkenheid van zoveel mogelijk leden mogelijk maakt.
De meeste bijeenkomsten vinden plaats in het Touchdowncenter in Haarlem. De laatste bijeenkomst voor de zomer vindt meestal op een buitenlocatie plaats. Voor grotere evenementen vinden we een locatie die bij het evenement past.
Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Haarlem?