Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

VVAO voor vrouwen met een hogere opleiding

VVAODe VVAO is opgericht om de belangen van hoger opgeleide vrouwen te behartigen. Daarbij richt de VVAO zich op niet alleen op de maatschappelijke belangen maar ook op de sociale. De VVAO zet zich in om de maatschappelijke positie van vrouwen te verbeteren en streeft ernaar de sociale band tussen haar leden te verstevigen.

Doelstelling

Uitgaande van dit hoofddoel heeft de VVAO de volgende vijf doelstellingen geformuleerd. De VVAO:

  • komt op voor de belangen van de hoger opgeleide vrouw
  • streeft ernaar dat meer meisjes deelnemen aan het hoger onderwijs
  • zet zich ervoor in dat barrières voor werkende vrouwen worden geslecht
  • stelt haar expertise beschikbaar aan vrouwen ter verbetering van hun maatschappelijke positie
  • biedt haar leden een platform om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Achtergrond

De VVAO is een vereniging voor hoger opgeleide vrouwen met diverse achtergronden en beroepen, met uiteenlopende leeftijden en politieke overtuigingen.
De VVAO biedt aan haar leden de mogelijkheid om:

  • persoonlijk, professioneel en zakelijk te netwerken
  • hun kennis te delen en te ontwikkelen
  • elkaar gezellig te treffen

De VVAO zet haar expertise in om de positie van vrouwen (inter)nationaal te verbeteren.

Klik hier om naar de website te gaan.