Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Werkgroep Vrouwelijke Hoogleraren Radboud Universiteit

Radboud uni

De Werkgroep Vrouwelijke Hoogleraren (WVH) bestaat sinds 2001 en is een initiatief van alle vrouwelijke hoogleraren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het is bedoeld als platform en netwerk bestaande uit vrouwelijke hoogleraren uit verschillende wetenschapsgebieden van de Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud, ter bevordering van de positie van vrouwen in de wetenschap.

De Werkgroep Vrouwelijke Hoogleraren stimuleert en faciliteert de uitwisseling van ervaringen, onderlinge ondersteuning en belangenbehartiging van vrouwelijke werknemers aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op deze site vindt u meer informatie over deze werkgroep en haar activiteiten en vindt u algemene informatie over vrouwen in de wetenschap.

Doelstelling

De Werkgroep Vrouwelijke Hoogleraren is een platform dat zichzelf ten aanzien van de Radboud Universiteit de volgende doelen stelt: – uitwisseling van ervaringen en onderlinge ondersteuning – introductie van nieuwe vrouwelijke hoogleraren – belangenbehartiging van vrouwelijke werknemers aan de Radboud Universiteit – monitoren en voortgang van emancipatiebeleid en streefcijfers – ongevraagd adviseren aan het College van Bestuur en de decanen – voordragen van geschikte vrouwelijke kandidaten voor invulling van vacatures en voor bemensing van commissies, stuurgroepen, etc. – signaleren van vrouw-onvriendelijke praktijken en van maatregelen die ongelijke behandeling in de hand werken.

Achtergrond

Dat meer vrouwen in de academie nodig zijn erkennen alle universiteiten. De Radboud Universiteit Nijmegen voegt de daad bij het woord door actief ondersteuning te leveren aan vrouwennetwerken; met emancipatienota’s en concrete actieplannen die nauw op elkaar aansluiten. Stimuleringspremies voor postdoc’s en universitair docenten zullen de komende jaren worden ingezet om de doorstroomkansen van vrouwelijke wetenschappers te vergroten. Voor veelbelovende vrouwelijke promovendi kent de Radboud Universiteit Nijmegen de Frye-stipendia: reisbeurzen die onderzoeksters in staat stellen in het buitenland onderzoek te doen. Daarnaast buit de Nijmeegse universiteit de mogelijkheden van het Aspasia-programma van NWO goed uit. Ook beschikt de universiteit over een mentor programma voor talentvolle vrouwelijke gepromoveerde wetenschappers. Het huidige aandeel vrouwen in de wetenschap binnen de Radboud Universiteit is nog te laag. Zo is slechts 16% van de hoogleraren vrouw en 21% van de universitair hoofddocenten is vrouw. Dit terwijl het aandeel vrouwen onder studenten gelijk ligt aan het aandeel mannen. Tot slot heeft de Radboud Universiteit het charter ‘talent naar de top’ in 2009 ondertekend. Dit is een landelijk initiatief om het aandeel vrouwen in de top te vergroten. Hierbij is een activiteitenplan vastgesteld en zijn streefcijfers in overleg met decanen bepaald.

Het netwerk bestaat uit alle vrouwelijke hoogleraren van de Radboud Universiteit en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Het netwerk kent een vaste kern van actieve leden, die viermaal per jaar bijéénkomen. Huidige voorzitter is Toine Lagro-Janssen, vice voorzitter is Marinel Gerritsen. Secretaris en ondersteuning wordt geleverd door Wouter Brok.

Klik hier om naar de website te gaan.