Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

ZijActief, katholiek vrouwennetwerk

zijactiefZijActief, katholiek vrouwennetwerk (voorheen de KPN, Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland) is een landelijke ledenvrijwilligersorganisatie van, voor en door vrouwen die wonen en werken op het (verstedelijkte) platteland. ZijActief Nederland is een federatie met momenteel vier lidorganisaties:

 

In totaal zijn er meer dan tachtig afdelingen aangesloten bij de lidorganisaties en zijn er 5.680 vrouwen lid van ZijActief.
De organisatiestructuur geeft u een overzicht in de opbouw van de lidorganisaties tot landelijke federatie.

Per Lidorganisatie hebben twee dames zitting in het Algemeen Bestuur.
Hieruit is het Dagelijks Bestuur gevormd met van elke lidorganisatie 1 persoon.

Doelstelling

ZijActief Nederland wil zich inzetten op het verbeteren van de positie van de vrouw in de samenleving en op het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland in een duurzaam perspectief op nationaal en internationaal niveau.

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen is de enige voorwaarde voor een succesvol plattelandsbeleid en voor het tot stand brengen van duurzame groei op het platteland. Steeds weer blijkt dat vrouwen op het platteland bindmiddel en drager van de samenleving zijn. Zij zijn mede-eigenaars van bedrijven, zijn opvoeders van (klein)kinderen, bieden mantelzorg, zijn vaak actief in de politiek. Zij actief betekent dan ook Wij actief.

ZijActief is sinds jaren betrokken met het platteland over de grenzen heen. ZijActief Nederland is vertegenwoordigd in de ACWW, Unie NKV Andante en in Women for Water Partnership (WfWP).

Om de belangenbehartiging van de genoemde ambities waar te mogen maken, wordt er met diverse organisaties samengewerkt, zowel nationaal als internationaal.

Achtergrond

Het vrouwennetwerk met een gevarieerd jaarprogramma, waarin ontmoeting, ontspanning en ontplooiing centraal staan. Samen met vrouwen uit je omgeving deelnemen aan een breed scala aan activiteiten: informatieavonden over de meest uiteenlopende onderwerpen, culturele activiteiten, workshops op creatief of culinair vlak en interessante excursies. Elkaar leren kennen, gezellig even stoom afblazen en de accu opladen voor een nieuwe dag.

Zijactief;  Van, voor en door vrouwen die wonen en werken op het (verstedelijkte) platteland.

In totaal zijn bijna 3.300 vrouwen lid van ZijActief.

Klik hier om naar de website te gaan.