Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

WOMEN Inc.

women incWOMEN Inc. is hét netwerk voor vrouwen die zichzelf en elkaar willen versterken. En de positie van alle vrouwen in Nederland.

WOMEN Inc. helpt je een doel te stellen, organiseert lef en inspiratie en faciliteert je met hét netwerk dat je nodig hebt om de volgende stap te zetten. Weet wat je waard bent!

Door tien jaar lang te luisteren naar heel veel verschillende vrouwen, weet WOMEN Inc. wat er voor elk van hen nodig is om een volgende stap te zetten. Op basis daarvan heeft WOMEN Inc. haar werkwijze vastgesteld en biedt zij activiteiten aan vrouwen en organisaties aan.

 

Doelstelling

WOMEN Inc. brengt vrouwen en ook mannen van verschillende werelden bij elkaar, nationaal en internationaal, dwars door leeftijden, culturen en disciplines heen, om krachten te bundelen, kennis uit te wisselen, ervaringen te delen en uiteindelijk kansen te vergroten. Rijp en groen, bekend en onbekend, caissière en minister, zakenvrouw en wetenschapper; juist in de diversiteit van deze netwerken schuilt haar kracht.

Als onafhankelijk platform agendeert WOMEN Inc. de knelpunten waar vrouwen collectief tegenaan lopen en biedt WOMEN Inc. vrouwen doel om richting te geven, lef om het onbekende tegemoet te treden en netwerk voor steun en support. Dit alles gebaseerd op de twee basisthema’s, geld en gezondheid, omdat dit de basisvoorwaarden zijn voor verdere ontwikkeling. Daarmee vergroot WOMEN Inc. de kansen voor vrouwen en voor de maatschappij als geheel.

Achtergrond

Vanaf de start van WOMEN Inc. blijkt de behoefte aan een onafhankelijk vrouwenplatform groot. Een toegankelijk en actief platform waar vrouwen uit alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten, hun stem kunnen laten horen en krachten kunnen bundelen. In de huidige individualistische maatschappij ontbreken hechte gemeenschappen en netwerken die vrouwen codes en richtlijnen aanreiken. Vrouwen pionieren en worstelen ‘ieder voor zich’ met cruciale keuzes die bepalend zijn voor hun kansen. Hierdoor worden kansen systematisch ondergraven.

Onder het motto: VERGROOT JE KANSEN! prikkelt WOMEN Inc. vrouwen om zichzelf en elkaar te versterken met gesprekken, discussies, zeepkisten, ontmoetingen, open podia, netwerken, publicaties, acties; digitaal en live, topdown en bottom up, gericht op vrouwen en mannen. WOMEN Inc. nodigt je van harte uit deel uit te maken van deze beweging.

WOMEN Inc. roept vrouwen op hun DOEL helder te formuleren, prikkelt ze om het LEF te hebben om het onbekende tegemoet te treden en biedt het NETWERK dat daarbij nodig is voor steun en support. WOMEN Inc. wordt dan ook het meest waardevolle netwerk van Nederland: elke vrouw die zich aansluit voegt waarde toe, ervaring en kennis en kan tegelijk putten uit de bron van het netwerk om zichzelf te versterken.

WOMEN Inc. organiseert activiteiten en acties om beweging te organiseren bij vrouwen zelf en in hun omgeving om zo de kansen van vrouwen te vergroten. In de vorm van activiteiten als talkshows, expertmeetings, ontmoeting met rolmodellen, workshops, festivals. En met acties, media en netwerken. Openbaar en besloten, autonoom en in opdracht, lokaal en nationaal, voor een bepaalde doelgroep en voor alle vrouwen van Nederland.

Klik hier om naar de website te gaan.

Loading...