Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Publicaties

Vrouwennetwerken bloeien als nooit tevoren

Meer vrouwen op hogere posities krijgen. Dat is vaak de doelstelling van een vrouwennetwerk.

De vraag is of dat wel van de grond kan komen met alleen maar vrouwen onder elkaar.

Want, zo is gebleken, zonder wilskracht en mannen geen topfunctie.
Glazen plafond? Wat een onzin!”

Mienke Schaberg, directeur-eigenaar van executive searchbureau Metaplan Consultants en voorzitter van het Amsterdams Vrouwen Sigaren-genootschap Salomé, maakt zich kwaad in haar werkkamer aan de Keizersgracht. In haar werk als executive searcher plaatst ze in 90 procent van de gevallen een man en in 10 procent een vrouw. Dat ligt volgens haar niet aan de vraag, maar aan het aanbod. “Er zijn gewoon niet zo veel vrouwen geschikt voor topfuncties,” licht ze toe. “En dat ligt over het algemeen aan de vrouwen zelf.” Een land als Finland bijvoorbeeld, waar kinderopvang wereldwijd gezien het best is geregeld, telt het minste aantal vrouwen op topposities. In Amerika is die situatie precies andersom. Schaberg: “Mijn verklaring is dat zoiets cultureel is bepaald. Als je gewend bent om keihard te werken omdat je gezin anders niet rondkomt, zoals in Amerika vaak het geval is, dan gaat het vanzelf. Vrouwen kunnen net als mannen zo ver en zo hoog komen als ze willen, maar dan moeten ze er wel voor gaan.” Lees meer>>

Bron: Management Team

Network Live Events to Grow Your Business
Why You Should Attend Business Networking Events

No matter how hard you work, you cannot live up to your full potential as an entrepreneur operating in total isolation. Even if you are not a social-preneur by nature attending business events can accomplish four key things to help you both personally and professionally:

Educational Benefits in Networking: You will likely learn at least one new tip or strategy, or maybe an easier way of doing things. Having others to brainstorm and bounce ideas around with can save you time, money, and headaches.

Networking Improves Your Credentials and Professional Appearance: You can beef up your website and business credibility by talking about the events you attend. The more serious you are about investing time into your business, the more serious others will be about your business, too.

Networking Boosts Your Confidence and Sense of Pride: You feel more empowered and validated as an entrepreneur when you participate in the “live” business world.

It is easy for work-from-home moms to feel like they are an “impostor” business woman because they work in jammies at the kitchen table answering emails at 2 a.m.

It is important to remember that no matter where you work from, how small your business is, or even if you are taking a loss right now, if you own a business you are still an entrepreneur. Meeting other women in various stages in their own professional lives (including working from home offices in ratty sweats) can be very encouraging.

Getting to network face-to-face is exciting and rewarding because you get to talk about your business with others who are like-minded. When others share your enthusiasm it can help restore your vision and passion for your own business.

Make New Business Contacts: And last, the obvious benefit of networking: you will make new business connections that could lead to clients, sales, investors, and other important contacts.

Online contacts are often like blind dates and take longer to establish, but meeting someone face-to-face gives instant gratification and affords you the ability to more quickly assess if a potential business relationship is worth investing time and attention to develop further.

Lees meer > op womeninbusiness.about.com

Inzicht in netwerken werktEN WERKT

Het nut van sociale netwerken om kennismanagement te ondersteunenHet analyseren van organisatienetwerken draagt bij aan effectief kennismanagement. Sociale netwerkanalyse (SNA) onderzoekt samenwerking tussen mensen met unieke kennis, kennis­stromen en de rollen van mensen binnen netwerken. Na deze analyse kunnen gerichte acties worden genomen om kennisgerelateerde problemen snel en met de juiste mensen op te lossen. Dit artikel bespreekt het nut van sociale netwerken en het visualiseren en analyseren van deze netwerken om kennismanagement te ondersteunen.

Netwerken!

Vroeger werd door de chef verteld wat medewerkers moesten doen en diende de chef zelf als vraagbaak. Tijden veranderen en organisaties worden steeds minder hiërar­chisch aangestuurd. Er wordt van medewerkers verwacht dat ze zowel op strategisch als op uitvoerend niveau meer uit eigen inzicht handelen. Hierbij hebben zij slechts een brede doelstelling op zak en dat zet menig medewerker op een dwaalspoor… Gelukkig is er een oplossing: netwerken! Mensen kunnen terugvallen op diverse netwerken waarin informatie te vinden is en problemen opgelost worden. Maar hoe kun je dit inzicht in netwerken verkrijgen?

Een netwerkorganisatie is een flexibele organisatie die bestaat uit niet-hiërarchisch verbonden onderdelen of teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van klanten (Van der Aa & Tassou, 2006). Het is een uitgebreide definitie van een type organisatie waarin het belangrijk is om zelf initiatief te tonen en informatie slim te delen. De nadruk ligt op de eigen identiteit van de medewerker, want de specifieke kennis en ervaring van het individu zijn van belang. Maar om kennis te kunnen halen en verspreiden moeten medewerkers weten waar welke kennis is te vinden en wie belang zou kunnen hebben bij bepaalde kennis. Inzicht verkrijgen in men­selijke netwerken is dan ook cruciaal om de aanwezige kennis optimaal te benutten.

Deze sociale netwerken vormen een waardevolle structuur binnen organisaties. Via deze netwerken worden snel problemen opgelost en de juiste mensen gevonden. De toe­gankelijkheid en transparantie van het netwerk bepalen in hoge mate hoe effectief medewerkers – of tegenwoordig ‘kenniswerkers’ – binnen een organisatie kunnen zijn.

Sociale netwerken dragen bij aan kennisdeling en -ont­wikkeling. Een risico is echter wel dat ze vaak aan het oog onttrokken zijn, doordat ze geen deel uitmaken van het organigram en vaak informeel bestaan. Sociale netwerken zijn ook kwetsbaar. Bepaalde mensen worden (onbewust) buitengesloten of er vallen gaten in het netwerk omdat personen de organisatie verlaten. Dit is een van de redenen waarom het in praktijk lastig is gerichte kennis- managementinitiatieven te coördineren of informatie en kennis op de juiste plaatsen te ontsluiten. Inzicht in men­selijke netwerken is essentieel om goed onderbouwde (ict-) oplossingen te bieden ter ondersteuning van de business. Er wordt in netwerken veelal gewerkt op een interactieve manier, bijvoorbeeld via een wiki waar mensen gezamenlijk aan een document werken. Daarbij staan de informatiemanagers en ict-deskundigen voor de uitdaging versnipperde samenwerkingsinitiatieven in de organisatie te ondersteunen en kennis die hier ontstaat, op een effi­ciënte manier te ontsluiten. Vertrekpunt voor het inrichten van het gewenste kennisproces is het identificeren van organisatienetwerken en kennisstromen. Analyse van ken­nisnetwerken ondersteunt medewerkers in dit proces.

Kennismanagement en Sociale netwerkanalyse

Sociale netwerken verbinden mensen op verschillende manieren. Kennismanagement is dat wat een organisatie kan doen om mensen te verleiden slim om te gaan met hun eigen kennis en die van anderen teneinde hun eigen doel­stellingen en die van de organisatie te realiseren (Kingma et al., 2004). De aandacht voor kennismanagement neemt toe doordat complexere bedrijfsprocessen, fusies, noodzaak tot innovatie en globalisering hogere eisen stellen aan het kennisniveau van een organisatie en dat van haar mede­werkers. De sociale netwerken vormen de bouwstenen van een goed werkend kennismanagementsysteem.

In het volledige artikel…

Door middel van onderstaande download button ontvangt u het volledige artikel ‘Inzicht in netwerken werkt’. Hier komen tevens de volgende onderwerpen aan de orde:

  • ·               Samen aan kennis bouwen; hoe werken de netwerken?
  • ·               Kennis navigeren; hoe stroomt de kennis?
  • ·               Expertise en rollen inzichtelijk maken
  • ·               Netwerkvisualisatie

bron: kennisportal.com