Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Ambassadeursnetwerk

Ambassadeursnetwerk

Het Ambassadeursnetwerk is een jaarlijks wisselende groep prominenten, voornamelijk uit het bedrijfsleven maar ook wel uit de overheid en de non-profit sector. Zij zetten zich een jaar lang in om de doorstroming van vrouwen naar hogere en topfuncties een extra impuls te geven. Dat doen zij door verschillende concrete acties te ondernemen, zowel in hun eigen organisatie als daarbuiten. Uitgangspunt is, dat meer diversiteit en een beter m/v evenwicht in het management, een bedrijfseconomisch belang is.
In 2001 ging het eerste Ambassadeursnetwerk van start, onder voorzitterschap van Ewald Kist (toenmalig bestuursvoorzitter ING). De aanpak bleek succesvol en sindsdien zijn er nog drie groepen ambassadeurs aan het werk gegaan om het glazen plafond te doorbreken, onder voorzitterschap van resp. Gerlach Cerfontaine (CEO Schiphol Group), Peter Bakker (CEO TPG/TNT) en Jos Nijhuis (toenmalig bestuursvoorzitter PricewaterhouseCoopers). Van de vijfde groep Ambassadeurs was voormalig VROM-minister Sybilla Dekker voorzitter.

Doelstelling

Het Ambassadeursnetwerk heeft tot doel de doorstroming van vrouwen naar hogere en –topfuncties te bevorderen. Een aantal topbestuurders en –ondernemers neemt gedurende een jaar deel aan het netwerk om deze doelstelling te realiseren. Zij zetten het thema ‘diversiteit en m/v evenwicht in de (sub-)top’ binnen en buiten hun organisatie “op de agenda” en bevorderen initiatieven voor uitvoering. Hiertoe nemen zij een aantal persoonlijke actiepunten op zich. De deelnemers committeren zich persoonlijk aan het netwerk.

Klik hier om naar de website te gaan.