Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
Concare
concareHet bestuur van Vrouwennetwerk Concare bestaat uit vier leden: voorzitter, gastvrouw/vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. Een aantal taken is gedelegeerd aan commissies. Vaste commissies zijn de activiteitencommissie en de intakecommissie. Voor alle bestuursleden en de commissies zijn er aparte taakomschrijvingen. De taakomschrijving voor bestuursleden is op te vragen bij het secretariaat. Om het beleid tussen bestuur en commissie op elkaar af te stemmen is één bestuurslid ook afgevaardigede naar een commissie. Afhankelijk van initiatieven en gewenste acties kunnen er ook ad hoc commissies worden samengesteld. Het bestuur neemt hiertoe het initiatief.

Doelstelling

Het hoofddoel van het netwerk Concare is de professionele ontwikkeling van ondernemende vrouwen stimuleren. Subdoelen zijn: Het bevorderen van de participatie van vrouwen op verantwoordelijke posities. Structuur bieden waarin vrouwen tot een uitwisseling kunnen komen w.b. Ondersteunen Ontwikkelen, Ontmoeten. Te denken valt aan het: – halen en brengen van ervaringen, ideeën, tips, wetenswaardigheden; – contact leggen met vrouwen die in hetzelfde werk zitten of juist over een andere expertise beschikken; – Praten, luisteren, kennis opdoen, problemen bespreken en naar huis gaan met een andere kijk; – een wijntje drinken en gezamenlijk een hapje eten en gewoon een plezierige en nuttige avond hebben.

Achtergrond

In 1983 hebben een drietal vrouwen in Tilburg de koppen bij elkaar gestoken, omdat zij bij elkaar steun zochten in hun professionele ontwikkeling. Al gauw sloten een aantal Philips vrouwen zich hierbij aan. Er ontstond snel een netwerk van werkende vrouwen met diverse achtergronden. De groei was zo groot dat het netwerk zich splitste in twee en later drie netwerken in Brabant, gegroepeerd rondom de grote steden. Het netwerk Concare is een van de drie en opereert in de regio West- en Midden Brabant (van Tilburg tot Bergen op Zoom). Het bestaat nu 25 jaar en telt momenteel ongeveer 40 leden.

In principe dienen leden woonachtig of werkzaam te zijn in de Regio West en Midden Brabant of van plan bent dit te gaan doen. Concare streeft naar een evenwichtige verdeling van beroepsgroepen. De leden zijn vrouwen die op grond van opleiding en/of ervaring (minimaal HBO werk- en denkniveau) een verantwoordelijke positie innemen in de profit en de non-profit sector als zelfstandig ondernemer of als vrije beroepsbeoefenaar daar minimaal voor 50% professioneel werkzaam is zijn. Tevens zijn starters op de arbeidsmarkt, die op grond van opleiding naar verwachting door kunnen groeien naar verantwoordelijke posities, welkom.
Het netwerk Concare opereert in de regio West- en Midden Brabant (van Tilburg tot Bergen op Zoom). Het bestaat nu 25 jaar en telt momenteel ongeveer 40 leden.
Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Tilburg?