Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

CSR-chicks

csrVrouwen met passie voor People, Planet en Profit
De CSR Chicks vormen een organisch netwerk van vrouwen die duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen belangrijk vinden. Het is het grootste vrouwennetwerk in Nederland op het gebied van MVO en duurzaamheid.

Het netwerk dient als platform waarbij we elkaar op de hoogte stellen van nieuwe ontwikkelingen op MVO-gebied en interesssante lezingen en workshops aankondigen. Ook wordt er informatie uitgewisseld op het gebied van vacatures en kunnen leden gebruik maken van elkaars kennis en contacten.

Doelstelling

Wij verduurzamen de wereld

– Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, op een laagdrempelige wijze

– Het focussen op inspiratie en plezier bij het bezig zijn met duurzaamheid.

– Verbindingen leggen tussen diverse meningen, stromingen en visies op duurzaamheid binnen en buiten het netwerk, met behoud van ieders eigenheid.

– Het inspelen op de verschillende behoeftes van de diverse leden en stromingen binnen het netwerk.

– Het verduurzamen van de maatschappij zonder één bepaalde csr-chicks visie uit te dragen.

Achtergrond

Geïnspireerd door de Engelse CSR Chicks start in januari 2002 een kleine groep vrouwen met de Nederlandse versie van dit netwerk. Zij voelden allen de behoefte om meer te leren over de inhoud en uitvoer van het concept MVO en MVO-gerelateerde onderwerpen. Dit in een tijd dat veel discussies, concepten en methoden over MVO nog niet ontwikkeld of nog niet openbaar waren. Door het uitwisselen van een diversiteit aan kennis en ervaring konden de vrouwen veel van elkaar leren en door middel van discussies hun visie verder vormen.

Het netwerk bleef echter niet bij deze kleine groep vrouwen. Zeker in de afgelopen drie jaar is het netwerk snel gegroeid. De opzet van het netwerk is echter wel nog steeds hetzelfde: het netwerk bestaat puur uit vrouwen. Het is een organisch netwerk, waarbij informatie wordt uitgewisseld op bijeenkomsten en per mail. De groei van het aantal leden heeft er echter wel voor gezorgd dat de opbouw van het netwerk lichtelijk veranderd is.

De CSR Chicks vormen een organisch netwerk van vrouwen die duurzame ontwikkeling en duurzaam ondernemen belangrijk vinden.

De CSR Chicks zijn professionals die actief zijn binnen (semi-)overheid, non-profit en profit bedrijven. Deze professionals zijn starters in diverse functies of hebben hun sporen al ruimschoots verdiend. De CSR Chicks zijn dagelijks (professioneel) bezig met duurzaamheid en op zoek naar verdieping of zijn juist lid geworden omdat ze nog niet veel in aanraking zijn geweest met duurzaamheid en meer willen weten. En alles wat daar tussenin zit.

Via de dagelijkse e-mail, de website en het forum houden we contact met elkaar. Daarnaast wordt er iedere maand door de leden een bijeenkomst georganiseerd en wordt er door de (jaarlijks wisselende) Chicks Commissie ieder jaar een Chicksdag georganiseerd.

Klik hier om naar de website te gaan.