Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

DEWIS (Delft Women in Science)

Logo-modern-kleinDEWIS (Delft Women in Science) is het netwerk voor vrouwelijke wetenschappers binnen de TU Delft. Het is opgericht in 2006 voor en door vrouwelijke wetenschappers, met de steun van het College van Bestuur. De oprichting van dit netwerk past binnen het diversiteitsbeleid van de TU Delft en de cultural change beweging.

Doelstelling

DEWIS stelt zich als belangrijkste doel om vrouwen van de TU Delft te stimuleren in hun persoonlijke, professionele en wetenschappelijke carrière.

Achtergrond

DEWIS kent geen formeel lidmaatschap. Alle vrouwen in wetenschappelijk functies aan de TU Delft zijn automatisch lid van het netwerk.

DEWIS:

  • biedt vrouwen de mogelijkheid elkaar te leren kennen en ervaring en kennis uit te wisselen;
  • moedigt aan, stimuleert en ondersteunt jong vrouwelijk wetenschappelijk personeel een carrière in de wetenschap op te bouwen;
  • fungeert als klankbord voor het College van Bestuur en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

DEWIS organiseert regelmatig activiteiten ter ondersteuning van haar doelstellingen. Voorbeelden hiervan zijn: tweemaandelijkse lunchbijeenkomsten, jaarlijkse serie van workshops en training, een jaarlijks symposium, faciliteren van mentoring, coaching en intervisie.

Vrouwelijke promovendi, postdocs, docenten, UD’s, UHD’s en hoogleraren aan de TU Delft.

Campus TU Delft.

Klik hier om naar de website te gaan.