Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

DKG, vrouwen, betrokken zijn bij het onderwijs

deltagammakappaDat is Delta Kappa Gamma zult u zich misschien afvragen. Kortweg gezegd is dit een vereniging die onderwijsvrouwen veel te bieden heeft. De vereniging is specifiek gericht op vrouwen, enthousiaste collega’s, die betrokken zijn bij het onderwijs en grote interesse hebben in alles wat met het onderwijs te maken heeft in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling

De DELTA KAPPA GAMMA SOCIETY werd op 11 mei 1929 in Austin, Texas opgericht door Dr. Annie Web Blanton en elf andere vrouwen, allen werkzaam in verschillende takken van onderwijs. De vereniging ontstond in een tijd van vrouwenemancipatie, maar ook in een tijd waarin het vrouwen in Amerika – op straffe van onmiddelijke ontslag – verboden was lid te zijn van een vakvereniging.

Op 31 maart 1976 werd door Dr. Inez C. Jeffrey het Alpha chapter in Nederland gesticht. De toenmalige leden van dit chapter werden de “Founders” van onze vereniging in Nederland.

Achtergrond

Het doel van de vereniging is om vrouwen die werkzaam zijn in het onderwijs hun persoonlijke groei, en uitstekend onderwijs te bevorderen in een wereldwijd netwerk te laten komen tot een uitwisseling van gedachten op het gebied van onderwijs en opvoeding. Om dat te kunnen bereiken hanteert de vereniging een zevental doelstellingen. Wij proberen daaraan te voldoen door op de volgende manier te werken:

 • Het verenigen van vrouwelijke betokkenen bij onderwijs in de wereld in vriendschap
 • Erkenning geven aan vrouwen met uitzonderlijke verdiensten op het gebied van onderwijs en opvoeding
 • Vergroten van de beroepsinteresse en de positie van vrouwelijke onderwijsgevenden
 • Ontwikkelen en ondersteunen van wenselijke verbetering  en belangstelling voor het onderwijs en vrouwelijke onderwijsgevenden
 • Verlenen van studiebeurzen om vrouwelijke onderwijsgevenden te helpen bij de voortzetting van hun studie
 • Stimuleren van de persoonlijke groei van de leden en ze te bemoedigen deel te nemen aan programma’s en akties te ondernemen
 • Informeren over economsche, sociale politieke en onderwijskundige vraagstukken, zodat ze goed kunne deelnemen aan de maatschappij
 • Als je een vrouw bent;
 • Als je werkzaam bent in het onderwijs of een daaraan gerelateerd beroep;
 • Als je geïnteresseerd bent in het onderwijs;
 • Als je graag andere mensen ontmoet die werkzaam zijn in je vakgebied;
 • Als je interesse hebt in netwerken.

Nederland

Klik hier om naar de website te gaan.