Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

DVN

dvnOver het Defensie Vrouwen Netwerk

Wat is netwerken?
Netwerken is een activiteit !
Netwerken is “elkaar weten te vinden, contacten te leggen en deze ook te onderhouden. Netwerken is elkaar motiveren om door te zetten, moeilijke stappen te nemen en het beste uit jezelf te halen”.

Doelstelling

Binnen het DVN is een denktank actief die wordt ingezet om mogelijkheden te inventariseren. Denktank rapporteert de uitkomsten aan het bestuur. Deze worden aan de beleidsmakers en genderambassadeurs aangeboden.
Netwerkcontacten moeten ook onderhouden worden. Het Defensie Vrouwen Netwerk heeft voor leden een zogenaamde “webdossier”, die via intranet te bereiken is. In het webdossier staan onder andere documenten die interessant kunnen zijn voor leden, belangrijke regelgevingen en ledeninformatie. Daarnaast heeft het DVN ook een internet- en intranetpagina. Zo kun je elkaar altijd bereiken om contacten te onderhouden. Voor meer persoonlijk contact worden er regioborrels georganiseerd. Door met een positieve opstelling actief te zijn en elkaar, waar nodig, te helpen, kan dit de positie van alle Defensievrouwen verbeteren.

Achtergrond

In haar statuten heeft DVN enkele doelstellingen opgenomen: “ het inspireren, informeren en motiveren van vrouwen die in dienst zijn van het Ministerie van Defensie” en “ het versterken van de positie van Defensievrouwen en het stimuleren van de doorstroming van vrouwen naar hogere posities binnen Defensie”. Om dit te bereiken is het vormen van een landelijk netwerk heel belangrijk.

Vrouwen die in dienst zijn van het Ministerie van Defensie.

Klik hier om naar de website te gaan.