Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
ASET Haarlem
logo-aset-haarlem

Maak kennis met een bijzondere groep vrouwen:

Wat is ASET?
Een netwerkclub voor ondernemende vrouwen uit Haarlem en omstreken.

Wat doet ASET?
Themabijeenkomsten over allerlei onderwerpen organiseren.
Een netwerk bieden en elkaar ondersteunen op zakelijk en sociaal gebied

Wie zijn er lid van ASET?
Zelfstandig onderneemsters en vrouwen in leidinggevende functies

Doelstelling

De doelstelling van ASET is een zo breed mogelijk netwerk te hebben voor zelfstandig werkende vrouwen. Om die doelstelling te bereiken wordt bij het werven van nieuwe leden (mede) gekeken naar de samenstelling van het bestaande ledenbestand. Belangrijk daarbij is dat doublures worden voorkomen.

In dat kader zoeken wij vrouwen in de volgende beroepen:

politica, leidinggevende brandweer/politie/leger, accountant, bankdirecteur, deurwaarder, iemand uit de muziekwereld, (beeldend) kunstenaar, filmproducent, (huis)arts, psychiater, dierenarts, fysiotherapeut, architect, bouwkundige, journalistiek, reclame, ambachtsvrouwen, etc.

Achtergrond

Elke ASET avond is een bijzondere avond…

Tenminste tien keer per jaar komen de leden van ASET bij elkaar voor een themabijeenkomst. Die worden meestal georganiseerd in de bovenzaal boven Restaurant La Place aan de Dreef in Haarlem.
Sommige avonden zijn ‘zakelijk’ van aard en betreffen onderwerpen als belastingwetgeving, het schrijven van teksten, klanten werven, beleggen, intervisie, etcetera.
De overige thema’s zijn ‘persoonlijk’ en gaan bijvoorbeeld over alternatieve geneeswijzen, emotionele intelligentie, schilderen, kledingadvies.
Leden voor leden avonden zijn de regelmatig terugkerende avonden waarbij een lid haar bedrijf presenteert.
Elke avond wordt begonnen met een gezamenlijke maaltijd en afgesloten met het netwerkcafé.
Eén keer per jaar gaat ASET een weekend op stap en één keer per jaar is er een maaltijdenestafette (Running Dinner) voor leden en (eventueel) hun partners.

ASET telt inmiddels circa 30 leden en wij groeien nog steeds.

In onze statuten staat dat lid kunnen worden: vrouwen met een eigen bedrijf, vrouwen in een leidinggevende (verantwoordelijke) positie, vrouwen in een zelfstandig vrij beroep en vrouwen die één van deze posities binnen een jaar willen innemen. Je moet minimaal 50 % werkzaam zijn als leidinggevende of ondernemer.

Haarlem
Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Haarlem?