Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren

lnVH logo cont FC

Doelstelling

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren heeft ten doel het bevorderen van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen binnen de universitaire gemeenschap. De stichting wil dit doen door de band te versterken tussen vrouwelijke hoogleraren en UHD’s in Nederland, zowel disciplinair als interdisciplinair steun te bieden in alle activiteiten die met het hoogleraarschap en het UHDschap samenhangen;

– doorstroming te bevorderen van capabele vrouwen naar hogere universitaire rangen en uitstroom van hen te voorkomen;

– samen te werken met organisaties met vergelijkbare doelstellingen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs;

– getalsmatige gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen na te streven in commissies en adviesorganen op het terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Achtergrond

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is in de jaren ’90 informeel begonnen en op 9 augustus 2001 een stichting geworden. Het LNVH is een netwerk van ruim 600 vrouwelijke hoogleraren. Sinds maart 2010 kunnen ook vrouwelijke UHD’s zich aanmelden. Zij zijn afkomstig uit alle wetenschapgebieden en van alle universiteiten in Nederland.

Vrouwelijke hoogleraren en vrouwelijke Universitair Hoofd Docenten (UHD) in alle disciplines en van alle Nederlandse universiteiten.

Lange Houtstraat 2 – Den Haag

Klik hier om naar de website te gaan.