Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen (VBW)
vbwWie zijn wij?
Het Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen is een informeel netwerk van vrouwen uit de regio Amsterdam die zich beroepsmatig interesseren voor bouwen, wonen en ruimtelijke orderning. Leden van het netwerk zijn bijvoorbeeld beleidsmakers, politici, medewerkers van woningcorporaties, monumentenzorg, gemeentelijke diensten bouwen en wonen of ruimtelijke ordening, projectleiders, architecten, stedenbouwkundigen en journalisten.

De leden van het netwerk vinden elkaar in hun belangstelling voor de gebouwde omgeving en in het bijzonder voor de relatie tussen het gebouwde en de gebruiker.

Doelstelling

Het Netwerk Vrouwen Bouwen Wonen biedt haar leden de mogelijkheid om het eigen netwerk voor collega-vakvrouwen te onderhouden en uit te breiden. Door de ontmoetingen, discussies en activiteiten die het netwerk organiseert, komt het tussen de leden tot onderlinge uitwisseling van ideeën en opvattingen. Ook biedt het netwerk een mogelijkheid om op een informele manier de vakkennis met betrekking tot bouwen, wonen en ruimtelijke ordening uit te breiden.

Achtergrond

Activiteiten van het netwerk
Om onderlinge kennismaking te stimuleren en uitwisseling van kennis en ideeën mogelijk te maken, organiseert het netwerk voor haar leden bijeenkomsten, excursies en lezingen, vaak aansluitend op de actualiteit. De onderwerpen zijn zeer divers, al is de invalshoek van de gebruiker doorgaans het uitgangspunt. De thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld diversiteit aan woonvormen, flexibel bouwen, hergebruik van leegstaande panden, duurzaam bouwen, buurtbeheer, nieuwbouw- en renovatieprojecten en stedelijke plannen.

Vrouwen uit de regio Amsterdam die zich beroepsmatig interesseren voor bouwen, wonen en ruimtelijke ordening. Leden van het netwerk zijn bijvoorbeeld beleidsmakers, politici, medewerkers van woningcorporaties, monumentenzorg, gemeentelijke diensten bouwen en wonen of ruimtelijke ordening, projectleiders, architecten, stedenbouwkundigen en journalisten.
De regio Amsterdam
Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Amsterdam?