Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
NOVA – De Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers

NOVA staat voor: Nederlandse organisatie van Vrouwelijke Apothekers. De NOVA is opgericht in 1988. De organisatie staat open voor vrouwelijke apothekers in de farmacie, de biofarmaceutische wetenschappen of een ander farmaceutisch vakgebied.

Visie en speerpunten

De NOVA biedt een professioneel en collegiaal netwerk voor vrouwelijke apothekers en richt zich vooral op:

  • een evenwicht tussen beroep en privé,
  • werkplezier met doorontwikkeling op inhoudelijk vlak
  • werkplezier met doorontwikkeling van leiderschap
  • netwerken zowel nationaal als ook internationaal.

Speerpunten voor 2016 

  • kleinschalige bijeenkomsten organiseren op wens van leden, die willen vertellen wat hun boeit
  • een inspirerende Algemene Ledenvergadering organiseren
  • aanhaken bij meetings van vrouwelijke apothekers in het buitenland
  • betrekken van vrouwelijke huisartsen in Nederland bij onze bijeenkomsten.
De organisatie staat open voor vrouwelijke apothekers in de farmacie, de biofarmaceutische wetenschappen of een ander farmaceutisch vakgebied.
Roomburgerweg 36
2314 XN Leiden

Tel: (+31) 613864625
novasite@gmail.com

Klik hier om naar de website.

Zoek je een coach in Leiden?