Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

NVO Drenthe

logo-met-tekst

Doelstelling

Steeds meer vrouwen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Het NVO Drenthe wil vrouwelijke ondernemers uit verschillende takken van de markt bij elkaar brengen. Door het uitwisselen van ervaringen kunnen we onze kennis verbreden en elkaar ondersteunen in het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Zo kunnen we onze dienstverlening vergroten en ons verder zakelijk ontwikkelen: informeren, inspireren, ondernemen.

Achtergrond

Wat valt er te halen
Door het uitwisselen van ervaringen verbreden we onze kennis en ondersteunen we elkaar in het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Sleutelwoord zijn informeren, inspireren, ondernemen. Ons uiteindelijke doel is om onze dienstverlening te vergroten en te verbeteren en ons verder zakelijk te ontwikkelen. Het NVO Drenthe organiseert lezingen, workshops en cursussen, waarbij we ook ons eigen netwerk en het netwerk van de leden inzetten. Uiteraard komt het regelmatig voor dat leden via een van de NVO-contacten een opdracht krijgen.

Wat verwachten we van onze leden?
Naast de jaarlijkse contributie en incidentele bijdragen voor programmaonderdelen, verwachten we vooral een actieve inbreng van onze leden. Dat wil onder meer zeggen dat je zoveel mogelijk bij de bijeenkomsten bent, dat je bereid bent om eens in de zoveel tijd een bijeenkomst te organiseren en ook dat je je expertise beschikbaar stelt in de vorm van (bijvoorbeeld) een lezing of een workshop. In het algemeen hopen we dat je actief en constructief-kritisch meedenkt en meepraat over de gang van zaken bij het NVO.

Het NVO Drenthe is informeel en laagdrempelig. Inbreng van de leden is geen voorwaarde, maar wordt zeer op prijs gesteld. Op deze manier geven we samen een zinnige invulling aan de maandelijkse bijeenkomsten. Ongeveer tien keer per jaar is er een bijeenkomst, waarbij de locatie, de dag en het tijdstip wisselen. Het NVO Drenthe steeft naar een grote diversiteit aan vrouwelijke ondernemers en probeert de kosten zo laag mogelijk te houden.

We komen maandelijks bij elkaar. De locatie is wisselend, maar wel in de provincie Drenthe.

Klik hier om naar de website te gaan.