Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Orde van Weefsters

Wie zoekt naar persoonlijke groei en diepgang, zal beseffen dat dit een voortdurend proces is. Dit proces is altijd persoonlijk en ieder mens dient daarin vrij haar eigen weg te zoeken. Weefsters vinden in de werkwijze van de Orde handvatten en steun in dat proces. Zonder recept of voorschrift, zonder regel, omdat wij mensen allemaal uniek zijn.

Als hulpmiddel om de groei in onszelf te bewerkstelligen biedt de Orde een rituele weg, die gebruik maakt van de metafoor van het spinnen, weven en ontwerpen. En daarnaast is er het gesprek met elkaar in de loge, in vertrouwdheid, omdat we uiteindelijk allemaal naar het zelfde doel streven: een vol-levend mens te zijn. Dat brengt verbondenheid. Dat gevoel kan zich gaan uitstrekken tot verbondenheid met alle mensen. Uiteindelijk staan wij daardoor anders in de samenleving. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

De loge is de plaats waar wij elkaar ontmoeten, waar wij van elkaar kunnen leren. Met elkaar zoeken we naar diepgang. We hebben soms heel verschillende visies en meningen. Dat zien wij niet als lastig, maar juist als verrijkend. De ervaringen die we opdoen bij onze rituelen zijn de basis van waaruit we elkaar toch kunnen verstaan.

Het lidmaatschap staat open voor vrouwen vanaf 18 jaar. We vragen u niet naar godsdienst, politieke voorkeur of andere bijzonderheden. Lidmaatschap wordt verkregen door middel van een inwijding. Dat is een belevenis, een ervaring die goed door ons wordt voorbereid. Uw inwijding met de bijbehorende symboliek vormt namelijk de basis waarop wij onderling communiceren.

Onze toetredingsprocedure kenmerkt zich door zorgvuldigheid en gelijkwaardigheid. Dat betekent dat we ruim tijd en aandacht schenken aan uw oriëntatie op uw lidmaatschap. Zodat onze wederzijdse verwachtingen helder zijn. Wij verstrekken u alle informatie om er zeker van te zijn dat u zich uitgebreid heeft kunnen oriënteren op de grondslag, het doel en de werkwijze van de Weefsters. Wij vragen u als belangstellende om een of meer informatieve bijeenkomsten van de betreffende loge bij te wonen en een aantal gesprekken te voeren met enkele leden van de Orde van Weefsters.

 

Rubenslaan 1
3723 BM BILTHOVEN
E-mailadressen:
Voorlichting:  info@ordevanweefsters.nl
Contact met het Ordebestuur: grootsecretaresse@ordevanweefsters.nl

Klik hier om naar de website te gaan.