Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Share Women Only

shareShare staat voor delen, doen, bijdragen en samenwerken.

De missie van Share is het ontmoeten van ondernemende vrouwen in een afwisselende formele en informele sfeer waarbij het uitwisselen van kennis, informatie, contacten, het stimuleren van samenwerken, elkaar steunen in het ondernemerschap en ondernemend zijn centraal staat.

 

Doelstelling

Share is het gezamenlijke initiatief van drie vrouwen uit het regionale ondernemerscircuit. Marijn Damen (Millesorrisi), Marianne Witvoet (Keypartners) en Ingrid van Eyck (Red Rose Design & The Sheep Company) vonden elkaar in hun gedachten over een nieuwe, uitdagende netwerkclub speciaal voor dames. Het idee ontstond zeker niet uit onvrede over de bestaande ondernemersverenigingen (met voornamelijk mannen), maar wel uit de behoefte om samen met andere vrouwelijke ondernemers van gedachten te kunnen wisselen. Doel: inspireren in ondernemerschap en persoonlijke groei. Marijn, Marianne en Ingrid vormen de komende drie jaar het bestuur, waarbij Marijn de voorzittershamer hanteert. “Share” is niet alleen een netwerkclub voor vrouwelijke ondernemers, maar zeker ook voor ondernemende vrouwen.

Achtergrond

We zijn een netwerkclub voor dames met een drive. Uiteraard zijn veel leden zelfstandig ondernemer, maar sommige leden behartigen een pittige functie in het bedrijfsleven.” Marianne maakt ons deelgenoot van het gedachtegoed van de club. “Het gaat om geven en nemen. Share betekent aandeel, maar to share betekent ook delen. En dat is wat we willen. Vrouwen die elkaar laten delen in hun kennis, maar elkaar ook inspireren en motiveren. Daar dragen we allemaal een steentje aan bij. We leveren allemaal een aandeel.” Ingrid vult haar bestuursgenoten aan: “Share is voor ons allemaal geweldig leerzaam. We bespreken problemen, delen kennis en informatie en brengen elkaar in contact met anderen. We netwerken! Daarnaast krijgen alle dames de gelegenheid om hun eigen bedrijf of werkwereld te presenteren.”

“Share” is niet alleen een netwerkclub voor vrouwelijke ondernemers, maar zeker ook voor ondernemende vrouwen. We zijn een netwerkclub voor dames met een drive.

Klik hier om naar de website te gaan.