Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Stichting Vrouwenraad Kempen

Missie en visie

De stichting Vrouwenraad Kampen stelt zich ten doel vrouwen te stimuleren zich maatschappelijk te ontwikkelen en hen bewust te laten worden van volledige medeverantwoordelijkheid in de samenleving.

De SVRK onderschrijft de algemene emancipatiebeleidsdoelstelling die omschreven kan worden als: het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de Nederlandse samenleving voor vrouwen en mannen.

In deze algemene doelstelling zijn de volgende elementen begrepen:
- het realiseren van gelijke rechten, kansen en vrijheden voor ieder ongeacht sekse;
- het scheppen van de juiste economische, culturele en sociale voorwaarden waarin ieder de mogelijkheid heeft een (economisch) zelfstandig bestaan te verwerven;
- het verbeteren van de positie van vrouwen in het publieke en privédomein.

SVRK probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het signaleren van knelpunten in de mogelijkheden voor volwaardige en gelijkwaardige participatie van vrouwen aan het maatschappelijk proces en het trachten deze knelpunten op te heffen;
  • Het fungeren als contactadres naar de (plaatselijke) overheid en andere instanties;
  • het meedenken en –praten in beleidszaken die gevolgen hebben voor de Kamper bevolking, in het bijzonder voor vrouwen;
  • Het organiseren van deskundigheidstrainingen, voorlichtingsavonden en discussiebijeenkomsten;
  • Het opzetten en onderhouden van contacten met internationale organisaties die een doelstelling hebben die verwant is aan de doelstelling van de SVK, met name in de partnersteden van de gemeente Kampen.
  • Het opzetten en in stand houden van een website informatiebron alsmede het verzamelen en aan derden beschikbaar stellen van schriftelijke informatiebronnen;

Klik hier om naar de website te gaan.