Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
SVVT, Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken
SVVT_logo

Bestuur: Justine Stoop, voorzitter, Liz van Gerrevink-Genee, penningmeester, Anneke Koning-Corveleijn, secretaris

Doelstelling

De Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken is toegankelijk voor vrouwelijke vertalers en/of tolken met een academische of HBO-opleiding op taalgebied en minimaal twee jaar beroepservaring, die hun inkomen grotendeels verwerven uit vertaal- en/of tolkwerkzaamheden. Van de netwerksters wordt verwacht dat zij het netwerkprincipe van ‘halen en brengen’ ondersteunen en in praktijk brengen. Er wordt een actieve inbreng van hen verwacht.

Achtergrond

De SVVT is voortgekomen uit de Stichting Vrouwennetwerk Nederland, die in 1980 werd opgericht voor vrouwen in loondienst met verantwoordelijke posities en vrouwelijke zelfstandigen. Het streven van deze stichting was dat de aangeslotenen elkaar zouden steunen en stimuleren in hun professionele ontplooiing en ontwikkeling. Onder de paraplu van het landelijke netwerk vormden zich al vrij snel diverse branche- of regiogebonden deelnetwerken, waaronder het Vrouwennetwerk van Vertalers en Tolken. Hoewel dit netwerk zich na circa 20 jaar heeft losgemaakt van het landelijke netwerk (dat overigens inmiddels is opgehouden te bestaan) is de doelstelling van wederzijdse ondersteuning en stimulering van vrouwen in het beroepsleven onveranderd gebleven. Het voornaamste principe daarbij is halen en brengen. De gezamenlijke kennis van alle netwerksters is een reservoir waaruit iedereen kan putten, maar waarin iedereen ook eigen kennis en ervaring ter beschikking stelt. Om verzekerd te zijn van een gelijkwaardige inbreng worden aan de toelating bepaalde eisen gesteld.

De Stichting Vrouwennetwerk Vertalers en Tolken is toegankelijk voor vrouwelijke vertalers en/of tolken met een academische of HBO-opleiding op taalgebied en minimaal twee jaar beroepservaring, die hun inkomen grotendeels verwerven uit vertaal- en/of tolkwerkzaamheden. Van de netwerksters wordt verwacht dat zij het netwerkprincipe van ‘halen en brengen’ ondersteunen en in praktijk brengen. Er wordt een actieve inbreng van hen verwacht.
De SVVT-bijeenkomsten vinden zes keer per jaar plaats op de 2e maandagavond van de oneven maanden in de Pulchri Studio te Den Haag. De avonden verlopen als volgt: de tolkensectie vergadert van 17.00 tot 18.00 uur; het algemene gedeelte (spreker en maaltijd) begint om 18.00 uur en de vergaderingen van de afzonderlijke taalsecties duren van 20.00 tot ± 21.30 uur.
Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Den Haag?