Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Vrouwen In Institutioneel Pensioen (VIIP)

viip

VIIP wil vrouwen in de institutionele wereld zichtbaar maken en hen een laagdrempelig kennisnetwerk bieden waar externe partijen ook van kunnen profiteren.

De doelen van VIIP zijn het onderling uitwisselen van kennis en het vergroten van het eigen netwerk. De ervaring leert, dat het heel prettig is om met verschillende spelers uit de markt over actuele onderwerpen te discussiëren waardoor je een goede kennisoverdracht vanuit verschillende invalshoeken krijgt. Daarnaast is het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen een belangrijk doel.

Doelstelling

VIIP wil vrouwen in de institutionele wereld zichtbaar maken en hen een laagdrempelig kennisnetwerk bieden waar externe partijen ook van kunnen profiteren.

De doelen van VIIP zijn het onderling uitwisselen van kennis en het vergroten van het eigen netwerk. De ervaring leert, dat het heel prettig is om met verschillende spelers uit de markt over actuele onderwerpen te discussiëren waardoor je een goede kennisoverdracht vanuit verschillende invalshoeken krijgt. Daarnaast is het vergroten van de zichtbaarheid van vrouwen een belangrijk doel.

Achtergrond

Na de oprichting van Vrouwen in Institutioneel Pensioen in 2002 werd al snel duidelijk dat er onder vrouwen met verantwoordelijke functies in de pensioensector grote behoefte is om te netwerken. Binnen afzienbare tijd groeide het ledenbestand van VIIP naar vier deelnetwerken. In 2009 kwam daar een vijfde deelnetwerk bij, in 2011 een zesde en in 2012 een zevende.

In 2007 besloot VIIP dat ondersteuning van externe partijen welkom zou zijn om de organisatie en haar leden de komende jaren nadrukkelijker te kunnen profileren. De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), tegenwoordig verenigd in de Pensioenfederatie, zijn daarop een meerjarige overeenkomst tot sponsoring aangegaan met het netwerk.

Leden zijn vrouwen die op academisch niveau binnen de pensioensector werken. Aan het lidmaatschap gaat een intakegesprek met één van de bestuursleden vooraf.

Klik hier om naar de website te gaan.