Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Vrouwennetwerk Groningen

groningenKennismaking met het Vrouwennetwerk Groningen

Het Vrouwennetwerk Groningen is een platform waar hoogopgeleide vrouwen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, inspireren en stimuleren bij het verwezenlijken van hun ambities. Professionals, managers, vrouwen met een eigen bedrijf, vrouwen met een commerciële achtergrond en vrouwen uit de non profit-sector, ieder kan bij het vrouwennetwerk iets halen en brengen.

Cultuur
‘Halen en brengen’, daar gaat het om bij het Vrouwennetwerk Groningen. Alle netwerksters hebben er belang bij om lid te zijn van het vrouwennetwerk, al zijn die belangen vaak heel verschillend. Tegelijkertijd heeft iedereen elkaar en het netwerk kennis en ervaring te bieden. Een gesprek op een bijeenkomst kan aanleiding zijn om naderhand contact met elkaar op te nemen. Nieuwe leden krijgen de gelegenheid zich kort voor te stellen op de netwerkbijeenkomsten.

Doelstelling

Ons doel
De kwaliteiten van vrouwen zichtbaar(der) maken, zodat talenten en capaciteiten optimaal worden benut.

Achtergrond

Het Vrouwen Netwerk Groningen is een stichting met een bestuur van 3 tot 5 personen. Er is een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Optioneel bestaat de mogelijkheid om 2 algemene bestuursleden toe te voegen.

Jubileum 2013
In het najaar van 2013 vieren we het 35 jarig jubileum. Een commissie, bestaande uit Nicole Senteur en Ineke Bonder zijn druk met de voorbereidingen. Het 30-jarige jubileum werd op 15 mei 2009 gevierd in Het Kasteel te Groningen. Het thema van dit jubileum was Talent. We maakten een boekje en organiseerden een congres.

Alle vrouwen met een hogere opleiding (HBO/WO) en minimaal vijf jaar werkervaring zijn welkom. Leden van het vrouwennetwerk zijn:

  • vrouwen met hogere functies
  • vrouwen in het middenkader met de ambitie en de potentie om door te stromen naar hogere functies
  • vrouwelijke ondernemers
  • vrouwen die werken als vakspecialist

Groningen

Klik hier om naar de website te gaan.