Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.
Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht
utrechts

Het Vrouwennetwerk van de Universiteit Utrecht is een informeel netwerk van vrouwen (en enkele mannen) werkend of studerend aan de Universiteit Utrecht. Allerlei functies uit wetenschappelijk – en ondersteunend personeel zijn daarbij vertegenwoordigd, van AIO tot hoogleraar en van secretaresse tot directeur.

Doelstelling

Netwerkt en brengt vrouwen binnen de UU met elkaar in contact. Vanuit het Vrouwennetwerk UU worden bovendien contacten onderhouden met andere universiteiten, hun eventuele vrouwennetwerken, met emancipatiemedewerkers en waar van toepassing met overkoepelende organisaties en projecten. Links verwijst u naar een behoorlijk aantal relevante organisaties en netwerken.

Organiseert verschillende loopbaanondersteunende activiteiten, zoals verschillendetrainingen en cursussen, onze tweejaarlijkse Netwerkdag, en andere netwerkbijeenkomsten en Projecten.

Informeert over ontwikkelingen aan de UU, over activiteiten die we organiseren, over relevante ontwikkelingen op landelijk niveau en aan andere universiteiten en over het wel en wee van vrouwen die aan de universiteit werken. Dat doen we o.a. via de Pandora en de Mailinglijst.

Signaleert wat er aan de UU en ook op landelijk niveau gaande is betreft de verbetering van kansen en mogelijkheden van vrouwen in academische posities. Dit geschiedt onder andere door regelmatig overleg met verantwoordelijke onderdelen binnen bestuurlijke organen van de UU, door contact te onderhouden met leden van het netwerk en door deelname aan landelijke universitaire overleggen.

Adviseert ten eerste aan individuele vrouwen, die met een vraag of probleem ons als“helpdesk” benaderen. Ten tweede aan beleidsmakers van de UU: soms gevraagd, soms ongevraagd, soms in wederzijds overleg. Ten derde aan vrouwen met initiatieven met betrekking tot deelnetwerken, facultaire overleggen of andere emancipatiegerelateerde ideeën.

Klik hier om naar de website te gaan.

Zoek je een coach in Utrecht?