Zoeken naar een netwerk voor vrouwen of een gemengd netwerk

Tik hierboven een plaatsnaam in of een deel van de naam van het netwerk dat je zoekt. Of zoek via de zoekstructuur hieronder.

Zonta Nederland

zonta_logo

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie.

Belangrijkste speerpunten:

Opkomen voor gelijke rechten van vrouwen;

Hulp bieden aan kansarme vrouwen;stimuleren van actieve deelname van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven.

Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in. De doelstelling van Zonta komt overeen met andere serviceclubs.

Zonta is dan ook lid van de Stichting Interservice Nederland (SIN).

Naast nationale serviceprojecten waar wij als Zonta clubs in Nederland aan werken steunen we ook de serviceprojecten van Zonta International.

Doelstelling

De Visie van ZontaZonta International wil bevorderen dat:
er een wereld tot stand komt waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen en dat de juridische, politieke, economische en professionele rechten van vrouwen evenals onderwijs en gezondheidszorg geen beperkende bepalingen kennen om gender redenen.

Voor meer informatie ga naar de site van Zonta International.
De eerste club in Nederland werd opgericht in 1964, de huidige club den Haag 1.

Achtergrond

Het ontstaan van Zonta

Zonta International is opgericht op 8 november 1919 in Buffalo (gelegen in de staat New York), door Mary E. Jenkins, uitgeefster van de Herald of Syracuse.Het bracht vrouwen tezamen, die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog belangrijke posities hadden verworven.

Door hun beroepsmatige werk buitenshuis werden zij zich meer bewust van hun morele en sociale rol.

Ze werden daarbij geïnspireerd door het voorbeeld van mannenserviceclubs (zoals de Rotary en Kiwanis) die ook net waren opgericht. Zonta International richtte zich op de belangen van vrouwen.

Zonta is een wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen met een zelfstandige of leidinggevende positie in beroep, bedrijf of organisatie.

Per stad of regio zijn de leden verenigd in clubs om samen te werken aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.

Het lidmaatschap van Zonta is inspirerend, veelzijdig en vooral leuk!

Klik hier om naar de website te gaan.